top of page
Search
  • Writer's picturelanua-studio

חשיבות הפעילות הגופנית בקרב ילדים ובני נוער


ביצוע פעילות גופנית מומלץ בכל גיל וכבר בתקופת הילדות, כחלק משמירה על אורח חיים בריא. בשנים האחרונות גברה המודעות להקפדה על כושר גופני מגיל צעיר, נוכח מגפת ההשמנה בקרב ילדים ובני נוער והירידה בפעילויות אקטיביות לאורך שעות היום.

מדוע כל כך חשוב לילדים לעסוק בפעילות גופנית קבועה?

  • ברובד הפיזי – ילדים הנהנים מפעילות גופנית נוטים להיות פעילים לאורך כל חייהם. הרווחים המידיים של פעילות גופנית הם שמירה על משקל גוף בריא, יותר אנרגיה ומראה חיצוני משופר.

  • בהיבט הבריאותי – שינוי האיזון בין אחוזי שומן לשריר בגוף, הגברת סיבולת לב-ריאה, חיזוק הגוף והיציבה הנכונה, מניעה מוקדמת של תחלואה ותמותה עקב השמנה בגיל מבוגר ופיתוח מגוון יכולות אתלטיות דוגמת זריזות, מהירות, קואורדינציה ושיווי משקל.

  • בהיבט הנפשי – התנהגותי תורמת שמירה על כושר גופני אצל ילדים להעלאת מצב הרוח, הגברת הביטחון העצמי ומסייעת בהשתלבות חברתית. כמו כן, מחקרים הוכיחו כי שילוב פעילות גופנית יכולה לסייע בכושר הריכוז ובשיפור המיומנויות הלימודיות.

המלצות לשילוב פעילות גופנית בשגרת חייהם של ילדים:

  • האופן הנכון והמומלץ לביצוע פעילות גופנית הינו שילובה באורח החיים השוטף.

  • חשיפת הילד לפעילות גופנית, המשלבת חוויה ועניין – כדרך האופטימלית לעידוד ודרבון ילדים לעסוק בספורט ולשפר את הכושר הגופני.

  • רישום הילד למסגרת קבועה לביצוע פעילות גופנית -בכדי להקנות הרגלי ביצוע פעילות גופנית

  • מומלץ להעדיף ענפים רב צדדיים, הפועלים לחיזוק כל הגוף באופן מאוזן וכוללים ביצוע סימולטני של מספר מרכיבים ספורטיביים.

  • שילוב פעילות גופנית באורח התנהלותה של המשפחה.

  • מומלץ להתחיל בשמירה על כושר גופני כבר בגיל צעיר.

אימון ג׳ירוטוניק לילדים ונוער

991 views0 comments
bottom of page