top of page
Search

הקשר הישיר בין שיטת הג’ירוטוניק לבין הפאשיות בגוף


מצורף כקובץ מאמר המדבר על הקשר הישיר בין שיטת הג’ירוטוניק לבין הפאשיות בגוף מאמר אשר כתב מאסטר טריינר יוגן במברגר ויכול להעשיר את הידע בצורה משמעותית

לחצו כאן להורדת המאמר

#גיירוקינסיס #גירוקינסיס #גיירוטוניק #גירוטוניק #פאשיות #גוף

35 views0 comments
bottom of page